ARTHUR VENTURES

 

Tư duy “kinh doanh tử tế” là bước phát triển tất yếu và sẽ trường tồn vững chãi với thời gian bất chấp ranh giới lãnh thổ và mô hình nền kinh tế, vì cộng-đồng sẽ ngày càng thông minh trong tiêu dùng sản phẩm và sử dụng dịch vụ.

 

ARTHUR VENTURES ra đời từ tâm huyết cung cấp giải-pháp-phù-hợp cho cộng-đồng trên tinh thần công bằng, các bên cùng có lợi chính đáng. ARTHUR VENTURES là cầu nối và là nhà tư vấn!

Dự án.

chophiensaigon.com

chợ-phiên-tử-tế

DỊCH VỤ
CỦA CHÚNG TÔI

Bên cạnh mảng đầu tư mạo hiểm và thương mại hàng hóa, ARTHUR VENTURES cung cấp giải pháp tư vấn trong các lĩnh vực:

Đầu tư

Xây dựng & Phát triển thương hiệu

Tái cấu trúc doanh nghiệp

Marketing & Sales

Quản trị doanh nghiệp

Thương mại điện tử

Hợp tác.

Chia sẻ giải pháp

Khách hàng, đối tác của chúng tôi đã nói gì ?